Mitä yliopistojen akateemiset rankingit ovat?

Monet yliopistoja vertailevat akateemiset rankingit ovat perinteikkäitä ja vuosikymmeniä vanhoja. Niiden tarkoituksena on tarjota tärkeää ja luotettavaa tietoa listaamiensa yliopistojen akateemisesta laadusta määrättyihin kriteereihin perustuen. Tulosten muodostumiseen vaikuttavat kriteerit ja metodit ovat erilaisia eri rankingeissa.

Tyypillisesti akateemiset rankingit arvioivat yliopistoja sekä laadullisin että määrällisin kriteerein. Listasijoitukseen voi vaikuttaa esimerkiksi akateemisten vertaisarvioitujen artikkeleiden määrä, Nobel-palkittujen määrä tai tohtorintutkinnon suorittaneiden määrä.

Akateemisilla rankingeilla on myös puutteensa. Maailmassa on valtava määrä laadukasta opetusta tarjoavia yliopistoja ja ammattikorkeakouluja, joille akateeminen tutkimus ei ole ykkösprioriteetti. Etenkin ammattikorkeakoulujen ja pienempien yliopistojen painotukset ja toimintamuodot myös vaihtelevat suuresti, joten niiden arvioiminen pelkkien akateemisten kriteerien perusteella on mahdotonta. Tutkimuksia arvioidessaan perinteiset akateemiset rankingit käyttävät pääosin englanninkielisiä tutkimusjulkaisuja, minkä vuoksi muissa kuin englanninkielisissä maissa sijaitsevien yliopistojen on usein vaikeaa menestyä vertailuissa.

Puutteista huolimatta akateemisilla rankingeilla on tärkeä ja perinteinen rooli korkeakoulujen vertailussa. Rankingit tuovat puolueettomasti ja selkeästi esiin tietoa, jolla on merkitystä mm. poliittisessa päätöksenteossa sekä akateemisten työntekijöiden ja akateemista huippuyliopistoa etsivien opiskelijoiden valinnoissa.

akateemiset rankingit

Study Advisoryn yliopistoprofiileissa listatut akateemiset rankingit

Me Study Advisorylla haluamme painottaa akateemisuuden lisäksi myös korkeakoulujen muita vahvuuksia, erityisesti opiskelijoiden viihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä. Haluamme kuitenkin tarjota tietoa myös yliopistojen akateemisesta menestyksestä, joten olemme lisänneet yliopistojen profiileihin myös tiedot niiden mahdollisista sijoituksista muutamissa tunnetuimmissa akateemisissa rankingeissa. Haluamme tarjota opiskelupaikkaa etsiville nuorille myös mahdollisuuden verrata korkeakoulujen akateemista menestystä opiskelijoiden tyytyväisyyttä ja viihtyvyyttä painottaviin opiskelija-arvioihin.

Olemme listanneet profiileissa seuraavat akateemiset rankingit: QS World University Ranking, Times Higher Education World University Rankings (THE), Academic Ranking of World Universities (ARWU) ja CWTS Leiden Ranking.

QS World University Ranking

Quacquarelli Symondsin (QS) kansainvälinen yliopistoranking julkaisi ensimmäiset yliopistolistauksensa vuonna 2004, ja on sittemmin tullut tunnetuksi maailmanlaajuisesti. QS toimi alun perin yhteistyössä Times Higher Education -rankingin kanssa, mutta listaukset ovat sittemmin erkaantuneet painottaen hieman eri tyyppisiä kriteerejä.

QS-yliopistolistauksen kriteerit voidaan jakaa kuuteen osaan, joilla kullakin on oma painoarvonsa. Arviointikriteereihin kuuluu akateemisten vertaisarvioiden määrä, opettaja-opiskelijasuhdeluku, akateemisten viittausten määrä, yliopiston maine työnantajien silmissä, kansainvälisten opiskelijoiden määrä sekä kansainvälisen henkilökunnan määrä. Akateemisten vertaisarvioiden määrä ja yliopiston maine työnantajien silmissä ovat QS-rankingin omia erityispiirteitä, joiden perusteella muodostuu 50 % listauksesta. QS:n tavoitteena onkin arvioida yliopistojen toimintaa mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti.

Times Higher Education World University Rankings

Times Higher Education (THE) World University Rankings on yksi maailman tunnetuimmista yliopistorankingeista. Kuten yllä mainittiin, THE ja QS tekivät yhteistyötä vuodesta 2004 vuoteen 2009. Vuodesta 2010 alkaen THE on kuitenkin julkaissut kokonaan oman listauksena uuteen metodologiaan perustuen.

THE-rankingin muodostumisessa keskeisessä roolissa ovat yliopiston maine opetuksessa ja tutkimuksessa sekä tutkimusjulkaisujen arviointi. THE pyrkii arvoissaan kiinnittämään huomiota kaikkiin yliopistojen toimialoihin liittyviin tekijöihin.

THE pyrkii mittaamaan myös tavallisille opiskelijoille merkityksellisiä asioita, kuten yliopistojen kansainvälisyyttä ja kansainvälistä mainetta, yliopiston varallisuutta ja sen yhteyksiä yritysmaailmaan.

Academic Ranking of World Universities eli Shanghain lista

The Academic Ranking of World Universities (ARWU) tunnetaan myös nimellä Shanghain lista. Ensimmäisen kerran sen julkaisi kiinalaisen Shanghai Jiao Tong -yliopiston Center for World-Class Universities (CWCU) vuonna 2003. ARWU tunnetaan erityisesti objektiivisista ja luotettavista arviointimenetelmistään.

ARWU:n arviointikriteerit muodostuvat mm. yliopistossa opiskelleiden ja työskennelleiden Nobel- ja Fields-voittajien määrästä, artikkeleiden viittausindekseistä, Nature- ja Science-lehdissä julkaistujen artikkeleiden määrästä sekä mainituissa asioissa menestyminen suhteessa akateemisen henkilöstön määrään. ARWU vertailee vuosittain yli 1200 yliopistoa, ja julkaisee listauksessaan 500 parasta.

CWTS Leiden Ranking

CWTS Leiden Rankingin (CWTS) julkaisee hollantilaisen Leidenin yliopiston Centre for Science and Technology Studies. Tämä ranking keskittyy ainoastaan yliopistojen julkaisujen akateemisten sitaattien määrään ja vaikutukseen.

CWTS:n rankingin muodostuminen pohjautuu seuraaviin tietokantoihin: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index ja Arts & Humanities Citation Index.

Mikä Study Advisory Poularity -ranking on?

Perinteiset akateemiset rankingit keskittyvät yliopistojen akateemiseen menestykseen ja esimerkiksi julkaisujen ja viittausten määrään. Useiden tutkimusten mukaan valtaosa opiskelijoista kuitenkin on kiinnostuneempi muiden opiskelijoiden kokemuksista. Akateemisten rankingien perusteella on hankala päätellä mitään vaikkapa siitä, kuinka opiskelijat viihtyvät kampuksella tai millaisia harrastusmahdollisuuksia oppilaitos tarjoaa.

Monet laadukasta opetusta tarjoavat korkeakoulut eivät pääse näkyviin perinteisissä akateemisissa rankingeissa esimerkiksi siksi, että ne painottavat enemmän soveltavaa kuin akateemista tutkimusta, tai yksinkertaisesti julkaisevat pääosan tutkimuksistaan muilla kielillä kuin englanniksi. Sekä Study Advisoryn omat että muiden toteuttamat tutkimukset osoittavat, että opiskelijoiden keskuudessa suosituimmat korkeakoulut eivät välttämättä saa näkyvyyttä akateemisissa rankingeissa.

Study Advisory on kehittänyt uudenlaisen Study Advisory Popularity -rankingin, joka ottaa huomioon opiskelijoiden kokemukset perinteisiä akateemisia rankingeja laajemmin. Listaus muodostuu kolme osa-alueen perusteella: opiskelija-arvioista, yliopiston Study Advisory -profiilin kävijämäärästä sekä profiilin jaoista sosiaalisessa mediassa.

Study Advisory Popularity auttaa arvioimaan korkeakouluja mm. opiskelijapalveluiden, turvallisuuden, viihtyisyyden, hinta-laatusuhteen ja kansainvälisyyden perusteella. Nykyisten ja valmistuneiden opiskelijoiden arviot antavat unelmiensa opiskelupaikkaa etsiville nuorille arvokasta tietoa opinnoista ja opiskelijaelämästä. Pidämme huolta arvostelujen luotettavuudesta ja asiallisuudesta tarkastamalla jokaisen arvostelun ennen julkaisemista.

Haluamme auttaa nuoria kaikkialla maailmassa löytämään täydellisesti itselleen sopivan opiskelupaikan, ja tarjota monipuolista tietoa valinnan ja päätöksenteon tueksi. Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä mikäli kaipaat lisää tietoa opiskelupaikan löytämisestä, korkeakoulujen vertailusta tai siitä, kuinka käyttää Study Advisorya oman korkeakoulusi markkinointiin!