Korkeakoulututkinnot

Lyhimmät korkeakoulututkinnot ovat parin vuoden mittaisia, mutta joskus opinnot saattavat venyä jopa kymmenen vuoden mittaisiksi. Tutkintosi pituus riippuu useista asioista: missä maassa opiskelet, mitä ja minkä tasoista tutkintoa suoritat ja kuinka nopeasti itse haluat saada tutkintosi valmiiksi. Opintopistekäytännöt vaihtelevat myös suuresti: joissain maissa voit suorittaa 120 opintopistettä vuodessa, toisissa 60.

Korkeakoulututkinnot

Alemmat korkeakoulututkinnot

Associate degree on tutkintonimike, joka on käytössä lähes ainoastaan Yhdysvalloissa ja ei ole tunnustettu Suomessa. Se vaatii kaksi vuotta kokoaikaisia opintoja ja on eräänlainen työelämään valmentava koulutus esimerkiksi kaupan alalle, tietojenkäsittelyyn, terveydenhuoltoon tai teknillisille aloille. Associate degreetä voi käyttää myös apunaan, jos arvosanat eivät vastaa korkeakoulujen pääsyvaatimuksia. Kaksivuotisen tutkinnon jälkeen on helppo jatkaa suorittamaan nelivuotista kandintutkintoa.

Esimerkkejä Associate-tutkinnoista:

 • Associate of Arts (A.A.)
 • Associate of Science (A.S.)
 • Associate of Applied Science (AAS)

Kandidaatin tutkinto vie yleensä aikaa kolmesta neljään vuotta. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa englannin BA-tutkinto on kolmevuotinen, kun se Skotlannissa vie neljä vuotta. Pääsyvaatimukset eri yliopistoihin vaihtelevat, joihinkin voi hakea suomalaisella ammattikoulutodistuksellakin, ja useimpiin vaaditaan englannin kielitesti.

Useimmissa kandidaatin tutkinnoissa vaaditaan pääaineen valintaa. Pääaine voi olla esimerkiksi historia, journalismi, psykologia tai ranska. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi hakea maisteritason opintoihin. Joissakin ammateissa kandidaatin tutkinto ei oikeuta harjoittamaan ammattia, kuten esimerkiksi lääketieteen ja oikeustieteiden kohdalla.

Kandidaatin tutkinnon suorittaneet voivat työllistyä myös hallinnollisiin tehtäviin, riippuen opiskelualasta.

Esimerkkejä kandidaatin (BA) tutkinnoista:

 • Bachelor of Arts (B.A.)
 • Bachelor of Science (B.S.)
 • Bachelor of Fine Arts (BFA)

Korkeakoulututkinnot

Ylemmät korkeakoulututkinnot

Eteneminen ylemmän asteen korkeakouluopintoihin vaatii lähes poikkeuksetta suoritetun kandidaatin- tai muun alemman korkeakoulututkinnon.

Maisterin tutkinto vie aikaa ainakin vuoden, mutta yleisesti kaksi vuotta täysipäiväisesti opiskeltaessa. Hakijoiden tulee pystyä aiheeseen liittyvän kandidaatin tutkinnon lisäksi osoittamaan kiinnostusta tiettyyn alan tutkimukseen ja olla saanut riittävän hyvä keskiarvo aiemmista opinnoistaan.

Maisteriopiskelijat työllistyvät aloille, joissa erityisosaamista vaaditaan paljon, samoin kuin johtotehtäviin. Myös useimpiin hallinnollisiin tehtäviin vaaditaan maisterin tutkinto.

Esimerkkejä maisteritutkinnoista:

 • Filosofian maisteri (M.A.)
 • Master of Science (M.S.)
 • Master of Business Administration (MBA)
 • Master of Fine Arts (MFA)

Huomaa: Filosofian maisterin tutkinto Skotlannissa ei välttämättä ole maisteritutkinto, vaan nelivuotinen kandidaatin tasoinen tutkinto.

Korkeakouluopinnot
Varmista aina tutkintoon liittyvät käytännön asiat ennen kuin aloitat opiskelut ulkomailla.

Tohtorin tutkinto on kaikkein korkein saavutettava tutkinto. Sen suorittaminen vie yleensä useamman vuoden ja vaatii opiskelijalta paljon tutkimustyötä ja sen julkaisemista akateemisissa alan julkaisuissa. Osana tohtorin opintoja kirjoitetaan myös väitöskirja.

Vaikka monet tohtorit pysyvät akateemisessa maailmassa myös tulevalla työurallaan, jotkut heistä myös työskentelevät täysin koulutussektorin ulkopuolella. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi erilaiset asiantuntija- ja konsulttitehtävät.

Esimerkkejä tohtorin tutkinnoista:

 • Filosofian tohtori (Ph.D.)
 • Oikeustieteen tohtori (J.D.)
 • Lääketieteen tohtori (M.D.)
 • Hammaslääketieteen tohtori (DDS)

Meidän vinkkimme Study Advisorylta on selvittää jo ennen kandidaatintutkintosi suorittamista, kuinka pitkälle haluaisit kouluttautua. On toki ihailtavaa kouluttautua mahdollisimman korkealle, mutta vielä tärkeämpää on tietää, mihin milläkin koulutustasolla pääset juuri omalla alallasi.

Vaikka ensi alkuun ajattelisit, että sinulle riittää vain kandidaatintasoinen tutkinto, pidä silti vaihtoehdot avoinna. Kun opiskelet täysillä ja pidät arvosanasi hyvinä, voit koska vain päättää jatkaa opintoja!